Bankarstvo i finansije

Naš tim savetuje klijente o svim pitanjima i izazovima bankarskih i finansijskih usluga i bili smo uključeni u neke od najistaknutijih transakcija na tržištu.

Kompanijsko pravo

Naša kancelarija pruža savete o svim vrstama pitanja korporativnog prava. Imamo specifično iskustvo u oblasti koja se fokusira na komercijalne transakcije, pitanja osnivanja i brisanja kompanija.

Parnica

Ponosni smo na iskustvo koje ima naš tim u oblasti parnice. Naš tim je uključen u značajan broj aktivnih sudskih predmeta uključujući i sporove velike vrednosti kao i sve druge parnične postupke. 

Radno pravo

Svojim klijentima asistiramo u svim aspektima vezanim za zapošljavanje, od regrutovanja do penzionisanja, uključujući i pitanja zapošljavanja i boravka stranih državljana. 

 

Stečaj i reorganizacija

Imamo veliko iskustvo u postupcima reorganizacije i stečaja, a naš tim pruža savete koji pomažu klijentima da se uspešno snalaze kroz složeno restrukturiranje i loše finansijske situacije. 

Intelektualna svojina

Shvatamo da je zaštita intelektualne svojine presudna za podsticanje inovacija. Bez pravne zaštite ideja, pronalazači i programeri ne bi mogli imati koristi od svojih kreacija.

Nekretnine i građenje

Pružamo usluge u svim oblastima prava koje se tiču nekretnina i svojim klijentima možemo predložiti odgovarajuća i inteligentna rešenja i savetovati ih o svim pravnim pitanjima. 

Poresko pravo

Naš tim savetuje klijente o različitim poreskim implikacijama na njihovo poslovanje. Pružamo savete o porezu na dobit, PDV-u, carinama.

 

sr_RSSR