Bankarstvo i finansije

Naš tim savetuje klijente o svim pitanjima i izazovima bankarskih i finansijskih usluga i bili smo uključeni u neke od najistaknutijih transakcija na tržištu.

Kompanijsko pravo

Naš tim pruža savete o svim pitanjima korporativnog prava. Imamo iskustvo u ovoj oblasti sa fokusom na komercijalne transakcije, pitanja inkorporacije, izradu sporazuma i odluka, pitanja korporativnog upravljanja, korporativnih promena i brisanja kompanija.

Parnica

Ponosni smo na iskustvo koje ima naš tim u oblasti parnice. Naš tim je uključen u značajan broj aktivnih sudskih predmeta uključujući i sporove velike vrednosti kao i sve druge parnične postupke.

Radno pravo

Svojim klijentima asistiramo u svim aspektima vezanim za zapošljavanje, od regrutovanja do penzionisanja, uključujući i pitanja zapošljavanja i boravka stranih državljana.

 

Stečaj i reorganizacija

Imamo veliko iskustvo u postupcima reorganizacije i stečaja, a naš tim pruža savete koji pomažu klijentima da se uspešno snalaze kroz složeno restrukturiranje i loše finansijske situacije. 

Intelektualna svojina

Shvatamo da je zaštita intelektualne svojine presudna za podsticanje inovacija. Bez pravne zaštite ideja, pronalazači i programeri ne bi mogli imati koristi od svojih kreacija.

Nekretnine i građenje

Pružamo usluge u svim oblastima prava koje se tiču nekretnina i svojim klijentima možemo predložiti odgovarajuća i inteligentna rešenja i savetovati ih o svim pravnim pitanjima.

Poresko pravo

Naš tim klijentima pruža kritične poreske savete, dosledno im pomaže da pronađu najbolje rešenje. Između ostalog, nudimo savete o korporativnom porezu, PDV-u i carinama, kao i, po potrebi, zastupanje klijenata u sporovima u vezi sa porezom.

sr_RSSR