Advokatska kancelarija Andrejić - Bankarstvo i finansije

Naš tim savetuje klijente o svim pitanjima i izazovima vezanim za bankarske i finansijske usluge.

Imamo uravnoteženo iskustvo zastupanja zajmodavaca i zajmoprimaca i pružamo savete u svim pravnim pitanjima bankarskih i finansijskih proizvoda, uključujući savetovanje prilikom davanja sindiciranih kredita, finansiranja akvizicija, korporativnih i projektnih finansiranja, finansiranje nekretnina i finansijskih regulatornih pitanja.

Naš cilj je da pomognemo klijentu da identifikuje svoj najadekvatniji sigurnosni mehanizam kako bi smanjio rizike od neuspeha koji proističu iz finansijskih sporazuma.

Imamo strukturirano iskustvo u domaćim, međunarodnim i prekograničnim transakcijama koje uključuju davanje zajma, finansiranje akvizicija, finansiranje imovine, kapitalne investicije, akvizicije NPL portfelja i projektno finansiranje, kao i procenu kreditnih i dužničkih struktura, izradu sve potrebne kreditne dokumentacije, uspostavljanje kolaterala i pregovaranje i pregled ugovora o zajmu.

Članovi našeg tima bili su aktivno uključeni u neke značajne transakcije koje su se dogodile u poslednjoj deceniji u Srbiji. Nedavno smo savetovali klijente o raznim finansijskim aranžmanima, uključujući zajam od 5 miliona evra lokalnoj kompaniji.

 

KLJUČNI KONTAKT:

Aleksandar Andrejić

Aleksandar Andrejić

Advokat

sr_RSSR