ADVOKATSKA KANCELARIJA ANDREJIĆ: INTELEKTUALNA SVOJINA

Shvatamo da je zaštita intelektualne svojine presudna za podsticanje inovacija. Bez pravne zaštite ideja, pronalazači i programeri ne bi mogli imati koristi od svojih kreacija.

Naš tim pruža širok spektar usluga u oblasti intelektualne svojine. U početku pomažemo pri registraciji žiga. Takođe pomažemo našim klijentima u zaštiti autorskih prava i pomažemo klijentima u inicijativama protiv falsifikovanja i piratstva i drugim sporovima u vezi sa zaštitom intelektualne svojine.

KLJUČNI KONTAKT:

Vladimir Perić

Vladimir Perić

Advokat

sr_RSSR